021/21-55-735 office@missistem.co.rs

Mehanizacija

Mehanizacija

Mis Sistem ima dugu tradiciju i iskustvo u trgovini poljoprivrednom mehanizacijom. U periodu od 2000.  godine do danas nekoliko puta je bio izlagač na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Danas se kao aktuelni partneri u ovoj oblasti navode OLT – Osjek i FPM Agromehanika – Boljevac sa kojima ima uspešnu saradnju.

PSK Sejalice

PSK Sejalice

Mulčari

  • Mulčari za voćarstvo i vinogradarstvo
  • Mulčari za ratarstvo
  • Laki univerzalni mulčari
  • Univerzalni mulčari
  • Bočni mulčari

 

Freze

  • Pomerljive freze
  • Teške freze rotas
  • Rotacione drljače
  • Bočne rotacione drljače (pipalice)

 

error: Content is protected !!